Ansiktsigenkänning

Instruktioner

Detta test ingår i en undersökning som består av två delar, ett frågeformulär och ett ansiktsigenkänningstest. Du kan göra de båda delarna i vilken ordning du vill, men det är viktigt att du uppger samma e-postadress på båda ställena.

Detta test kommer att ta cirka 15-20 minuter.